Laura Tammeling - vocale coaching/koorvorming/workshops

Welkom op de website van Laura Tammeling. U kunt hier terecht voor workshops voor koren en bedrijven alsmede voor individuele vocale coaching.
Via het contactformulier kunt u een mail sturen.