Enkele reacties van deelnemers:

"Ik dacht dat het nooit zou lukken om zo'n stel individualisten als groep te laten functioneren."

"Je ziet onvermoede eigenschappen van je collega's."

Laura Tammeling - Bedrijfsworkshops

Teamvorming, luisteren, ergens voor uitdurven komen, samen ergens voor staan ondanks dat het voor velen een nieuw terrein is... buiten gebaande paden gaan...
Via het zingen leer je over jezelf, over de ander en leer je samen met de ander iets in korte tijd tot stand te brengen. Onder druk van de dagelijks werksituatie raken deze elementen vaak ondergesneeuwd. Deze workshop geeft een unieke mogelijkheid om aan bovenstaande invulling te geven.

Workshop van één dagdeel:
Deelnemers maken kennis met het fenomeen zingen. Het is hierbij de uitdaging om gezamenlijk te komen tot een goed klinkend eindresultaat.
Er wordt aandacht besteed aan zowel de groepsvorming alsook aan de klankontwikkeling en expressie. De ervaring leert dat na ongeveer een half uur iedereen het aandurft om samen een stuk te zingen, hetgeen voor velen een aanzienlijke persoonlijke uitdaging is.

Via oefeningen ontdekt men de eigen vocale mogelijkheden en leert men naar elkaar te luisteren, opdat een gevoel van teamvorming ontstaat. Uiteindelijk vormt zich zo een homogene groep. De workshop resulteert in het uitvoeren van een toepasselijk lied of een klein meerstemmig koorstuk.

Workshop van twee dagdelen:
In deze workshop wordt aansluitend op de activiteiten van het eerste dagdeel ook het theatrale aspect meegenomen. In overleg met de opdrachtgever zal de inhoud in detail bepaald worden afhankelijk van doelstellingen, wensen en budget. Hierbij kan gedacht worden aan een lied of koorstuk (al dan niet met aangepaste tekst in verband met het dagthema), of een opera-, een operette- of musicalfragment.

De grootte van de groep is minimaal 10 en maximaal 35 mensen.

Prijzen voor workshops op aanvraag en afhankelijk van wensen van de opdrachtgever.