Laura Tammeling - Koorworkshops

Zingen zoals het moet. Mooi op toon maar ook verstaanbaar. En zonder dat je stembanden eraan gaan. Dat waren de lessen die zangpedagoge Laura Tammeling gisteren leerde aan zanglustigen die zich in het kader van het Culturalis Koorfestival hadden opgegeven voor een workshop rond de kroningshymne "Zadok the Priest" van Händel... Tammeling viel op door haar luchtige maar kordate aanpak...

"Erg leuk om zo'n stuk onder deskundige leiding door te nemen. Je hoort hoe het beter gaat klinken" (citaat deelnemer)


Algemeen Dagblad , 3 november 2008"Een goede workshop met een allround inbreng, goede voorbereiding op de materie en een kundige aanpak. Veel lof voor hetgeen geboden werd."

Finalist Nederlands Koorfestival 2010

Deze workshops zijn bedoeld voor koren die technische kwaliteitsverbetering nastreven en/of zich aan het voorbereiden zijn op een concours of concert.

Alle workshops worden op aanvraag samengesteld en de onderwerpen worden aangeleverd door de koren en/of hun dirigenten, vaak in het kader van een studiedag of studieweekend.
Een workshop kan gerelateerd worden aan een werk dat op het programma staat van het desbetreffende koor. Inhoudelijk komen technische aspecten als ademsteun, resonans, registeregalisatie, intonatie, articulatie, hoogte- en laagtebeheersing aan bod, alsmede het werken aan een uitgebalanceerde koorklank.

Ook kan gekozen worden voor een meer algemene workshop vocale techniek:
Een van de belangrijkste uitgangspunten voor goede koorzang is een gedegen zangtechniek en het doelmatig kunnen omgaan met houding, ademhaling en ademsteun. Een goede techniek heeft voor zowel koorzanger als dirigent een positieve invloed op het verloop van de koorrepetitie.
Laura Tammeling zal garant staan voor een effectieve en onderhoudende workshop waarin op ontspannen wijze wordt gewerkt aan het vanaf de basis opbouwen van de zangtechniek. Vanuit opwarmoefeningen voor houding, adem en stem wordt langzaamaan gewerkt naar het vrijmaken van het eigen geluid in een ontspannen zanggevoel. Er wordt gewerkt met klassieke zangtechnieken, een- of meerstemmige oefeningen en leuke canons. Naast bovengenoemde houding en ademhaling komen aspecten als resonans, articulatie, intonatie, klinkerinzet, klinkervorming, legato, staccato, ontwikkeling laagte/hoogte en registeregalisatie aan bod.

Prijzen voor workshops op aanvraag en afhankelijk van wensen van de opdrachtgever.