Laura Tammeling - Projectkoor Cantarijn

Projectkoor Cantarijn is een klassiek ensemble voor gevorderde amateurs dat voor twee projecten per jaar bijeenkomt om in 4 weken een a capella koorprogramma in te studeren. Het repertoire beslaat alle periodes vanaf de Renaissance , met bijzondere aandacht voor het modernere en Nederlandse repertoire. Gestreefd wordt naar minimaal 2 concerten per repetitieperiode.

Het aantal leden bedraagt 24 met de stemverdeling 7 sopranen, 7 alten, 5 tenoren en 5 bassen. Auditie is onderdeel van de toelatingsprocedure.

Van koorleden wordt verwacht dat voor de eerste repetitie al het repertoire bestudeerd is. Materiaal wordt op tijd uitgereikt. De repetitiedagen vallen meestal op een zaterdag van 10.00 – 16.00; de repetitielocatie is in Arnhem.

Voor nadere informatie: info@lauratammeling.eu